poniedziałek, 2 czerwca 2008

Deklaracja antykorupcyjna sędziego Wróbla

Jak mówił tak zrobił. Sędzia piłkarski Marcin Wróbel z Warszawy podpisał
deklarację antykorupcyjną. Tak jak już pisałem w sobotę zobowiązał się w niej do zapłacenia po ewentualnym skazującym go prawomocnym wyroku sądu, 300 tysięcy złotych kary oraz milion złotych dodatkowego odszkodowania.